poniedziałek, 09 wrzesień 2013 05:55

Kursy

  • Kursy organizowane są na  życzenie instytucji zlecającej (Szkoły, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Placówki
    Opieki Społecznej, Firmy Szkoleniowe oraz osoby indywidualne (min. 3).
    Prowadzone są w siedzibie zleceniodawcy (zamawiającego) lub w Pracowni ?Żywioły ziemi? w Lublinie,
  • latem częściowo w Nowym Stawie - Letnia Pracownia.
    Wystawiane są zaświadczenia o ich ukończeniu.

Tematyka kursów:

1. Kurs ceramiki

Program szkolenia:

Kurs 15 godzin, koszt 620 zł brutto (pierwszego stopnia):
                        - Organizacja pracowni
                        - materiałoznawstwo  w ceramice
                        - Modelowanie w glinie (techniki)
                        - Toczenie na kole garncarskim (podstawy)

Kurs 20 godzin, koszt 860 zł brutto (drugiego stopnia):

Zakres pierwszego stopnia plus:
                        - Formy gipsowe (odciskowe)
                        - Szkliwienie (metody i techniki)
                        - Zaawansowany stopień toczenia na kole


Kurs 30 godzin, koszt 1045 zł brutto (trzeciego stopnia):

Zakres pierwszego i drugiego stopnia plus:
                        - Wypalanie ceramiki w  piecu (obsługa, krzywa wypału)
                        - Zaawansowane techniki zdobnicze
                        - Warsztaty raku
                        - Alternatywne formy wypalania ceramiki

2. Kurs introligatorstwa ozdobnego (25 godzin zegarowych) ? 550 zł. brutto/ os

3. Kurs -  tkanina - krój, szycie, aplikacje (15 godzin zegarowych) ?1200 zł. brutto/os

4. Kurs z kilku wybranych tematycznie technik. Koszt złożonych tematycznie kursów jest  kalkulowany indywidualnie, a jego wycena w dużym stopniu zależna jest od kosztów materiałów. Kursy wielotematyczne mogą wykraczać poza wymienione powyżej techniki, do prowadzenia innych,  zaproponowanych przez zamawiających zapraszamy specjalistów współpracujących z pracownią.

(Czytaj też ?O Pracowni? i ?Warsztaty rękodzielnicze?)

Czytany 7712 razy

Copyright © 2013 BePIT / Prawa autorskie zastrzeżone